Kategorija: Medicinsko pravo

Skozi srednjo šolo me je zelo zanimalo medicinsko pravo

Skozi srednjo šolo sem se moral odločiti, kje bom nadaljeval svojo študijsko pot. Ker pa sem bil na gimnaziji, sem na srečo imel odprte vse smeri, tako da sem se lahko odločil za katerokoli področje. Zelo pa me je začelo zanimati pravo in sicer bolj natančno medicinsko pravo, zato je bila potem to tudi moja prva izbira fakultete, ko sem se v četrtem letniku vpisoval na faks.

Skozi srednjo šolo me je zelo zanimalo medicinsko pravo

Medicinsko pravo pa me je zanimalo zato, ker sem želel delati in pa izboljšati področje prava, ki se ukvarja z medicino, torej vse v zvezi z zakoni in pa predpisi in ukrepi v zvezi z medicinsko pravo. 

Poleg tega pa mi je bilo bilo zelo všeč, da je medicinsko pravo obsegalo zelo veliko področji. Na primer, nekatera področja, ki so me še posebej zanimala so bila naslednja:

  • Pravice pacientov – Te pravice so torej obsegale vse pravice, ki jih ima pacient. Torej vse informacije, ki bi jih pacient dobil, so vključene v to področje medicinskega prava. Poleg tega pa je tukaj všteto še vso zdravljenje, ki je lahko na voljo pacientu in pa zaupnost vseh zdravstvenih informacij.
  • Etika biomedicine – To področje pa mi je bilo še posebej zanimivo, saj so se tukaj razpravljale dileme o temu, katera zdravila se lahko testira, potem ali je genetski inženiring sprejemljiv, razna reproduktivna medicina in pa ostali sodobni aspekti medicine, ki so lahko širši publiki nekoliko sporni, vendar so potrebni za nadaljnji razvoj medicine, ki pa je bistvenega pomena.

Seveda pa ima medicinsko pravo še mnoge druge veje svojem vede, ki segajo na vsako področje medicine, tako da je širina področji tukaj zelo velika. Zaradi te širine in pa raznolikosti, pa me je medicinsko pravo tako zanimalo in sem se nato vpisal na le to smer. Na srečo, pa sem po opravljeni maturi imel tudi zadosti točk, da sem prišel na univerzo.…